Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยกระดับความรู้การนำเข้าส่งออกและระเบียบพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ
 
Day1
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร และขั้นตอนการผ่านพิธีการทางศุลกากร
• ขั้นตอนพิธีการและการจัดการเอกสารนำเข้า-ส่งออก (Paperless)
• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิลดภาษีตาม FTA ต่างๆ
• วิธีการเลือกใช้เส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมกับสินค้า
• การคัดเลือกShipping และ Freight Forwarderเพื่อดำเนินพิธีการต่างๆ
• เทคนิคการประกันภัยสินค้าและการเรียกร้องค่าสินไหม
Day2
• พิธีการศุลกากรนำเข้าและการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Import)
  - เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้า
  - ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า
  - แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
• การปฏิบัติพิธีการ Re-Import
•  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิคส์
• พิธีการศุลกากรส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Export)
  - เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการส่งออก
   - ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
  - แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า 
• การปฏิบัติพิธีการ Re-Export
• แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรส่งออก ในระบบอิเล็กทรอนิคส์
• การจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
• ขั้นตอนพิธีการและการจัดการเอกสารนำเข้า-ส่งออก (Paperless)

คุณวัชริศน์  วิศิษฎวิงศ์

Lantana Resort Hotel

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556, 09.00-16.00 น.

3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.logisticsclinic.com/training-logisticsclinic/?cont_id=7866

บริษัท ออโรส จำกัด

บริษัท โลจิสติกส์ คลีนิค จำกัด

 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ  
 Tel.02-203-1128 Fax.02-203-1129,081-3293275 (พิราวรรณ)
 WEB: http://www.logisticsclinic.com/
Facebook: http://www.facebook.com/logisticscliniccenter

ผู้เข้าชม : 1048 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys