Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ปูพื้นฐานการตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ
 
ช่วงเช้า  หลักกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร
• พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรปี 2555
• หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
• การจำแนกหมวดหมู่สินค้าตามหลักเกณฑ์สากล
• การจำแนกพิกัดฮาร์โมไนซ์ระดับ 8 หลัก (AHTN)
• ทางแก้ เมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง
• ทางออก หากผู้ประกอบการไทยต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน
• ถาม-ตอบ ปัญหา
ช่วงบ่าย หลักเกณฑ์การพิจารณาพิกัดอย่างถูกต้อง
• เทคนิคการจัดพิกัดอัตราศุลกากรให้เหมาะสมกับสินค้า
• เกณฑ์การวิเคราะห์สินค้าให้สอดคล้องกับพิกัด
• การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้คู่มือ E.N.
• การใช้ประโยชน์จากคำวินิจฉัยพิกัดจากอดีตถึงปัจจุบัน
• ประโยชน์จากการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
• ระเบียบของการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
• กรณีศึกษา(Workshop)
• ถาม-ตอบ ปัญหาพิกัด
ผอ.กิจจาลักษณ์  ศรีนุชศาสตร์  ผู้อำนวยการส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ 

Lantana Resort Hotel

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556, 09.00-16.00 น.

3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.logisticsclinic.com/training-logisticsclinic/?cont_id=7864

บริษัท ออโรส จำกัด

บริษัท โลจิสติกส์ คลีนิค จำกัด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ   
Tel.02-203-1128 Fax.02-203-1129,081-3293275 (พิราวรรณ) ค่ะ
WEB: http://www.logisticsclinic.com/
Facebook: http://www.facebook.com/logisticscliniccenter

ผู้เข้าชม : 739 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys