Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
VHC Advance ให้อบรมฟรี OrangeHRM Open Source version ล่าสุด
 
พลาดไม่ได้ สำหรับคอร์สสุดท้ายของปีนี้ กับกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้บริหารในสายงานทรัพยากรบุคคล , IT และผู้ที่สนใจ กับ การฝึกอบรมฟรี! การใช้งานระบบ OrangeHRM Open Source  version ล่าสุด 2.7.1 
ด่วน    ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 6 ธ.ค.2555

คุณจะได้เรียนรู้ง่ายๆ กับการใช้งาน ภายใน  1 วัน โดยบริษัท วีเอชซี แอดวานซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์การบริหารบุคลากร  OrangeHRM อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

หัวข้อ:            การใช้งานระบบ OrangeHRM Open Source 2.7 version 
กำหนดการอบรม :    วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
เวลา :            8.30 – 17.00 น.
สถานที่ :          ชั้น 16 อาคารสินสาธร ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน (รถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรี)
      ฟรี! ครั้งสุดท้าย….ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ http://www.orangehrm-thailand.com/index.php/registration/register-form-free-training
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-440-0402 หรือ nichakorn@vhcadvance.co.th   


8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.00 น. กล่าวเปิดการอบรม 
โดยคุณวีรจักร เจริญลี่นาวา ประธานบริษัท วีเอชซี แอดวานซ์ จำกัด
10.00 – 10.45 น.บรรยายพร้อมปฎิบัติ หัวข้อ Admin, PIM Module
โดยคุณปรินดา สมสังข์ product specialist บริษัทวีเอชซี แอดวานซ์ จำกัด
10.45 – 11.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.บรรยายพร้อมปฎิบัติ หัวข้อ Time Attendant Module
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น.บรรยายพร้อมปฎิบัติ หัวข้อ Recruitment Module
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.บรรยายพร้อมปฎิบัติ หัวข้อ Leave Module
16.00 – 17.00 น.ถาม-ตอบ
17.00 น. ปิดการอบรม


คุณปรินดา สมสังข์ product specialist บริษัทวีเอชซี แอดวานซ์ จำกัด


สถานที่ ชั้น 16 อาคารสินสาธร ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน

12/12/12, 8.30-17.00http://www.orangehrm-thailand.com/index.php/registration/register-form-free-training

vhc advanceVHC Advance Co., Ltd.
77/24 Sinnsathorn Tower, 2nd Fl., Krungthonburi Rd., Klongsarn, Bangkok 10600 Thailand
Tel.    :  +66(0)2 440-0402-05
Fax.    :  +66(0)2 440-0406
Mobile : +66 (08) 6588-8186
E-mail : nichakorn@vhcadvance.co.th
Visit us at www.vhcadvance.co.th 

ผู้เข้าชม : 1391 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys