Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
วัน: พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 
เวลา:  13.00-16.00 น.   ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  
           ห้อง  2518 
วิทยากร: ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ
     --- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสิรมการจัดการความรู้
    - - ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
สำรองที่นั่งได้ที่ Email: kbusammana@hotmail.com,  โทร. 087-997-3070 


หัวข้อสัมมนา:   กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  
     - รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสิรมการจัดการความรู้
    -  ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ห้อง 2518

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 , เวลา: 13.00-16.00 น.http://-

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

083 6766770 คุณต่าย
ผู้เข้าชม : 1606 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys