Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรีสัมมนาออนไลน์ K SME Webinar หัวข้อ “เผยกลยุทธ์เด่น...จับเทรนด์การตลาดให้มั่นในกำมือ”
 
ธนาคารฯ เล็งเห็นว่า ความเข้าใจในทิศทางและแนวโน้มการตลาดที่กำลังจะมาถึงในเชิงภาพรวม (Mega Trend) 
และเชิงกลุ่มตลาดย่อย ( Micro Trend)  เช่น กลุ่มตลาดสูงวัย Single Parent  
กลุ่มครอบครัวไม่มีบุตร ฯ   เป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมปรับตัวและปรับกลยุทธ์การทำการตลาดใหม่
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้รักษาฐานลูกค้าและสร้างข้อได้เปรียบท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงรศ.วิทวัส   รุ่งเรืองผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและคอลัมน์นิสต์นิตยสารการตลาด Marketeer มาเป็นผู้บรรยาย

ชมฟรี โดยรับชมสดๆ ได้ที่ www.ksmecare.com/webinar

, 18.30 – 20.30 น.http://www.kasikornbank.com/SME/PublishingImages/Seminar/EDMWebinar9.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

สอบถามเพิ่มเติม K-Biz Contact Center 888-8822
ผู้เข้าชม : 1389 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys