Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
 
 ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน
หลักมีอยู่ว่า If you can’t measure it, you can’t manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance Indicator - ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
-  การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
-  การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
-  ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
-  วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
-  ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
-  การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
-  ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
-  การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
-  กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

อ. กมลทิพย์ จันทรมัส
B.A. (Econ.), X-MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=52

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 1641 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys