Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดหาเชิงกลยุทธ์
 
การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัวจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้นดำเนินไปได้ แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน  (หลักสูตร 2 วัน)
- การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร
- มืออาชีพเขาดำเนินการจัดหาเชิงกลยุทธ์กันอย่างไร
- ขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นใน Commodities Execution Process
- ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix.
- วิธีสามัญในการกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy.
- Total cost of ownership – TCO และ Priceberg ,
- อะไรคือ TCO Cost Reduction Levers
- ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM), Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation.
- วิธีการ Sourcing Strategy Development.
- การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ.
- ทำความเข้าใจ Target Pricing
- ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation Process.
- ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts.
- ทำความเข้าใจ Total Spend Breakdown คืออะไร และมีกี่แบบ
- การรายงานผล
- การจัดทำ Checklist , Briefing Book
(หลักสูตรนี้ไม่รับสมัครการเข้าวันเดียว)

อ. ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

7,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=73

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 1688 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys