Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ ณ โรงงานโตโยต้า
 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และมีการขยายตัวทางธุรกิจต่อเนื่องตามลำดับ เป็นบริษัทชั้นนำของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก โดยมีโรงงานประกอบรถยนต์ 2 แห่ง  ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์สำโรง จ.สมุทรปราการ และโรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ทำการผลิตรถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถอเนกประสงค์ ที่ครองใจลูกค้าชาวไทย และลูกค้าทั่วโลก  ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีปริมาณการผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำนวน 140,151 คัน ในปี พ.ศ.2545  และเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า 439,394 คัน ในปี 2549
 โดยโรงงานบ้านโพธิ์ เป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมลภาวะ โรงงานบ้านโพธิ์นี้ นับเป็นโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่ 3 ของโตโยต้า ในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดสายการผลิตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 มีกำลังการผลิตในระยะแรก 100,000 คันต่อปี ทำการประกอบรถกระบะ ไฮลักซ์ เพื่อตลาดภายในประเทศและการส่งออก เป็นโรงงานที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้  ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กล่าวได้ว่า โรงงานบ้านโพธิ์  เป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

กำหนดการศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานท่าเรือ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (อาคารสาธร สแควร์)
08.00 น.  ออกเดินทางสู่โรงงานประกอบรถยาต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์
10.00 น.  คณะเดินทางถึงโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์
10.15 น.  รับฟังบรรยายภาพรวม โดยผู้แทนจากโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์
11.00 น. เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
12.30 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-15.00 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีข้อปฏิบัติแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานดังนี้

1. กรุณาตรงต่อเวลา

2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย หากสวมกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า อนุญาตให้สวมรองเท้าคัทชูรองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้าผ้าใบ เท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ,รองเท้าส้นสูง, รองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้า หรือ รองเท้าที่มีแค่สายคาด โดยเด็ดขาด

3. เดินในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดของสายการผลิต

4.  ห้ามถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใดๆ โดยเด็ดขาด เมื่ออยู่ในบริเวณโรงงาน

5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากต้องการจะสูบ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดหาสถานที่สำหรับสูบบุหรี่

6. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้เยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

7. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมโรงงาน 


ผู้แทนจากบริษัทโตโยต้า

โรงงานประกอบรถยาต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์

วันจันทร์ที่ 17 ธันวามคม 2555, 7.00-13.00 น.

2,500 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.logisticsclinic.com/training-logisticsclinic/?cont_id=7767

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม
Tel:02-203-1128 , 081-829-3254 ,081-829-3275
E-mail:info@logisticsclinic.com
(คุณปวิตรา,คุณพิราวรรณ)

ผู้เข้าชม : 1364 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys