Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
 
หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยในการกำหนดยุทธศาสตร์การลดต้นทุน จะมีการชี้ แนะลงไปให้จำเพาะเจาะจงในแต่ละตัวอย่างของการลดต้นทุนโดยละเอียดว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร วิทยากรจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญและวิธีการต่างๆ ที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป
การสัมมนานี้จะเป็นการทำให้เข้าใจหลักสำคัญในการวิเคราะห์สินค้าที่สั่งซื้อและบริการที่จัดจ้าง เพราะสินค้าและบริการ แต่ละกลุ่มจะต้องใช้ยุทธวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างและการต่อรองที่ไม่เหมือนกัน ต้องเข้าใจวิธีวางแผนเลือกคบค้ากับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุน รวมไปถึงข้อคิดว่าควรมอบหมายให้นักจัดซื้อที่มีคุณสมบัติแบบไหนในการดูแลสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม มิฉะนั้นการทำงานที่มีจุดประสงค์ดีเพื่อจะลดต้นทุน ก็จะกลับไปสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาอย่างคาดไม่ถึงและยากที่จะแก้ไขเยียวยา
หลักสูตรนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดหากสามารถให้ทุกฝ่ายในบริษัทมาเรียนรู้หลักการนี้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท


08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
วันแรก
- หลักพื้นฐานของการเพิ่มกำไรของการทำธุรกิจ
- ความเหมือนและความต่างของการลดราคา ลดต้นทุน หลีกเลี่ยงต้นทุน ประหยัดต้นทุน
- การประหยัดต้นทุนบางอย่างเป็นการเพิ่มกำไร และบางอย่างเป็นทำให้กำไรไม่ลดต่ำลง
- ระวังตกหลุมพรางของการเสนอราคาของซัพพลายเออร์โดยลดราคาแบบขั้นบันได
- การลดต้นทุนต้องเข้าใจ TCO และ LCC ให้ชัดเจน มิฉะนั้นอาจเจ็บตัว
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำคัญ 4 ชนิดที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ
- แนวทางในการเพิ่มอำนาจต่อรอง
- แนวทางในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ
- การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนและบั่นทอนผลกำไรของกิจการ
- ซื้อได้ราคาถูกอย่าเพิ่งดีใจ อาจไม่คุ้มกับต้นทุนในการเก็บสต็อก
- ขจัด 4 สาเหตุหลักที่ทำให้มีสต็อกมากเกินไป ต้นตอที่ทำให้กิจการมีต้นทุนสูง

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
วันที่สอง
- การประหยัดต้นทุนของเรา มิใช่ไปก้มหน้าก้มตาบีบราคาซัพพลายเออร์
- การไปเยี่ยมซัพพลายเออร์เพื่อค้นหาต้นตอแห่งต้นทุน
- การบริหารสัมพันธภาพที่ถูกต้องจะนำไปสู่การประหยัดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน
- สร้างสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องหมายถึงการเลือกคบมิใช่คบเหมือนกันหมด
- ทำไมต้องคบกับซัพพลายเออร์บางรายแบบพันธมิตร และบางรายต้องคบห่างๆ
- ข้อคิดในการเล่นกับซัพพลายเออร์ผูกขาด
- หลักในการตัดสินใจซื้อของจากเจ้าประจำหรือซื้อควบกันสองเจ้า อย่างไหนจะดีกว่า
- สารพันแท็กติกในการเล่นกับต้นทุนเหนือน้ำ – ลดราคา
- สารพันแท็กติกในการเล่นกับต้นทุนใต้น้ำ – ลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงต้นทุน
- วิธีรายงานผลงานของการประหยัดต้นทุนที่ถูกต้อง
- ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดต้นทุน


อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
C.P.M., A.P.P., MCIPS    
ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

วันที่ 6 -7 มิถุนายน 2560, จำนวน 2 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

9800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=3

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 1812 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys