Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Capital
 
“ศศินทร์มีแผนการที่จะเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่ AEC ในปี 2015 เมื่อรู้อย่างนี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายเสรีแล้วจะทำอย่างไรดี จะเตรียมตัวอย่างไร และเราก็พยายามศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดและตกลงว่าจริงๆ แล้วต้องทำอย่างไร ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบหากไม่ เตรียมตัวให้ดีพอ” ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

“การสัมมนาในครั้งนี้จะต้องเป็นมุมที่ผู้ฟังคิดไม่ถึง อย่างเรื่องการลงทุน เมื่อเปิดเสรีอาเซียนแล้วจะนำเงินไปลงทุนที่ไหนดี จะฝากเงินในธนาคารในประเทศกินดอกเบี้ย 2% หรือไปฝากที่เมืองนอก แต่จะปลอดภัยหรือไม่แบบนี้เป็นต้น” ประเสริฐ ธวัชโชคทวี ประธานกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ กรรมการผู้จัดการ Knowledge Co., Ltd. กล่าว

ด้าน รัตนา ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ นิตยสาร MBA กล่าวเสริมว่า สำหรับความร่วมมือต่อการจัดสัมมนา “โค้งสุดท้ายสู่ AEC...” นิตยสาร MBA เห็นด้วยถึงความสำคัญและต้องการสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งมอบองค์ความรู้ของการก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจที่กรอบและขอบขยายตัวกว้าง ออกไป ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงและทำความเข้าใจอีกมาก
       
       การจัดสัมมนาในโอกาสนี้ จึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดหาแนวทางแห่งความเข้าใจเพื่อการเตรียมตัวของ ผู้คนในสังคมเศรษฐกิจบ้านเรา และหวังว่าจะให้ประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง ในอีกทางหนึ่งเพื่อยังประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด นิตยสาร MBA จะนำเสนอสาระประโยชน์จากการปาฐกและเสวนาเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง ทั้งในนิตยสาร MBA ในแต่ละเดือน ทั้งฉบับตีพิมพ์ และ E-book จนถึง วีดิทัศน์ ใน www.mbamagazine.net และจัดทำเป็น DVD ให้แก่สมาชิกอีกด้วย

ณ ศศินทร์ฮอลล์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพูธที่ 10 ตุลาคม 2555, 13.30-16.30น.http://

นิตยสาร MBA

Admin

สอบถามรายละเอียด / สำรองที่นั่งได้ที่
ฝ่ายโครงการพิเศษ นิตยสาร MBA โทร. 02-260-3855-9
คุณชลธิชา 086-341-6113, คุณชัยธนันท์ 086-340-8419      
หรือสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.mbamagazine.net
ผู้เข้าชม : 1777 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys