Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สติสร้างปาฏิหาริย์ระดับพื้นฐานปัญญา (หลักสูตร 6 สัปดาห์)
 
พบเคล็ดลับการสร้างความสำเร็จด้วยสติ ผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6 สัปดาห์...
หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับ
- ได้ฝึกการทำสติและสมาธิที่เห็นผลชัดเจน สามารถฝึกต่อเนื่องจนกลายเป็นธรรมชาติในการดำเนินชีวิต หรือ "มหาสติ"
- เรียนรู้และฝึกการปรับสมดุลของพลังงานชีวิต บนฐานจักระทั้ง 7
- เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วย "โหมดจิต" และบริหารชีวิตด้วยปัญญา บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ
- ได้รับการติดตามผลและให้คำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาการอบรม
- ฝึกวิเคราะห์และวัดผลการฝึกฝนของตัวเอง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณจะค้นพบความเบิกบาน มั่นคง สมดุล และเปี่ยมไปด้วยศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด

และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร รับฟรี ซีดีเสียงนำสมาธิโดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย

สัปดาห์ที่ 1 
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- เกริ่นนำ “ปาฎิหาริย์ สร้างได้ด้วย สติ” 
- หัวข้ออบรม“ชีวิตของคุณ” 
- กฎธรรมชาติ กฎแห่งชีวิต กฎแห่งกรรม
 -- องค์ประกอบ 3 ส่วนของมนุษย์
 -- สติ และ สมาธิ คืออะไร
 -- สำนึกรู้ สติ และความสำคัญ
 -- มนุษย์โหมดจิต
 -- ความเคยชินคือการขาดสติ
- การฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- Assignment

สัปดาห์ที่ 2 
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- ฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- วิเคราะห์ ผลของการฝึกฝนด้วยตนเอง และ Assignment 
- หัวข้ออบรม 
 -- กฎธรรมชาติในร่างกายมนุษย์
 -- ความสำคัญของฐานจักระในร่างกายมนุษย์
- การฝึกสมาธิอย่างยาวพร้อมกัน 
- Assignment

สัปดาห์ที่ 3 
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- ฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- วิเคราะห์ ผลของการฝึกฝนด้วยตนเอง และ Assignment 
- ทบทวน 
 -- ความสำคัญของการเข้าใจกฎธรรมชาติ
 -- เป้าหมายการฝึกสติ และสมาธิ
- หัวข้ออบรม 
 -- การฝึกสติด้วยสัมผัสทั้ง 5 และความสำคัญ
- การฝึกสมาธิอย่างยาวพร้อมกัน 
- Assignment

สัปดาห์ที่ 4 
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- ฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- วิเคราะห์ ผลของการฝึกฝนด้วยตนเอง และ Assignment 
- ทบทวน 
 -- ประโยชน์และความจำเป็นของการฝึกสติระหว่างวัน
 -- เป้าหมายและ ผลที่ได้จากการฝึกสติและสมาธิ
 -- กฎธรรมชาติ – การใช้กรรม ภพชาติ และวิวัฒนาการ
- หัวข้ออบรม 
 -- การดำเนินชีวิตด้วยโหมดจิต
 -- การวิเคราะห์ด้วยปัญญา
 -- ตัวอย่างผู้ที่พัฒนาได้จริงๆ จากการฝึกฝนที่ได้ผล
- การฝึกสมาธิอย่างยาวพร้อมกัน 
- Assignment

สัปดาห์ที่ 5 
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- ฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- วิเคราะห์ ผลของการฝึกฝนด้วยตนเอง และ Assignment 
- ทบทวน 
 -- กฎแห่งการกระทำ หรือกฎแห่งกรรม
 -- การวิเคราะห์ด้วยปัญญา
- หัวข้ออบรม 
 -- ลักษณะและแนวทางการพัฒนาสติและสมาธิที่เห็นและรู้สึกได้
 -- การสังเกต วิเคราะห์ และพัฒนาการฝึกฝนของตนเอง
- การฝึกสมาธิอย่างยาวพร้อมกัน 
- Assignment

สัปดาห์ที่ 6 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
- ฝึกสมาธิอย่างสั้นพร้อมกัน 
- วิเคราะห์ ผลของการฝึกฝนด้วยตนเอง และ Assignment 
- ทบทวน 
 -- การสังเกตและวิเคราะห์พัฒนาการของตนเอง
 -- รู้จักมองและวิเคราะห์หาความเป็นจริง
- หัวข้ออบรม 
 -- ระดับของการพัฒนาสติทั้ง 5 ระดับ
 -- การสังเกตพัฒนาการของตนเอง
 -- การเปลี่ยนชีวิตเป็นมนุษย์โหมดปัญญา
- การฝึกสมาธิอย่างยาวพร้อมกัน

อาจารย์กฤติยา อัศวเรืองชัย
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกสมาธิกรุงเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยสติ มากว่า 20 ปี

หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 BTS ชิดลม

ทุกเสาร์ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ โดยเริ่มครั้งแรก วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555, 14.00 - 17.00 น.

12000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.dbooks4u.com/products/detail.php?id=233

สถาบัน D Academyคุณกอล์ฟ
โทร. 02 685 2255 ต่อ 2213-5
e-mail : Dbooks4u@gmail.com
website : www.dbooks4u.com
ผู้เข้าชม : 1717 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys