Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"นักสร้างสุของค์กร" MapHR รุ่นที่ 2
 
โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรและสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ เปิดรับสมัครนักพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ (HR) หรือผู้งานสร้างสุขในองค์กรภาคเอกชน 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร  ดังนี้

•เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลตรวจสอบสุขภาวะองค์กร หากยังไม่มีสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้ที่ www.happy-workplace.com โดยใช้เมนู “ตรวจสอบสุขภาวะองค์กร”
•เป็นองค์กรที่ยินดีและพร้อมจะนำเครื่องมือ MapHR  ไปใช้ในการพัฒนาปัจจัยและกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดความสุขในองค์กร
•การคัดเลือกพิจารณาจากคุณภาพข้อมูลที่ทำการบันทึกและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ
•ผู้สมัครและใช้งานโปรแกรมก่อน มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อน
•รับจำนวนจำกัดเพียง 35 องค์กร

ณ คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555,http://

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Admin

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรและสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 
1.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง     โทรศัพท์ 081 684 0109     อีเมล์ kmkaeo@gmail.com
2.อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน     โทรศัพท์ 081 554 6241     อีเมล์ ubib_p@hotmail.com
3.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล     โทรศัพท์ 089 131 0107     อีเมล์ doungnetre@yahoo.com

ผู้เข้าชม : 1509 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys