Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและเฟอร์นิเจอร์เพื่อการปรับตัวและรักษาตลาดส่งออก
 
กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase’55 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2555
 
08.30 – 08.55 น. ลงทะเบียน
08.55 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ  โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “อุตสาหกรรมยางพารา และอนาคตการส่งออกในตลาดเสรี” โดย กรรมการผู้จัดการบริษัท ด๊อกเตอร์บู จำกัด* ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถุงมือทางการแพทย์และยางรองพื้นรถยนต์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “การนำแนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์มา ใช้เพื่อสร้างโอกาสและการปรับตัวของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์” โดย คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาสเทคโน จำกัด  ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555, 08.30 – 12.15 น.http://

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Admin

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
ผู้เข้าชม : 1155 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys