Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เรื่องความร่วมมือทางอุตสาหกรรมใน AEC- ฐานไปสู่ประชาคมเอเซีย
 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) โดยความร่วมมือจาก Kaetsu University ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดย One Asia Foundation, Japanจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและทัศนะศึกษา ในโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และการเรียนรู้ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และ ASEAN ครั้งที่ 1   ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ (International Academic Exchange Project)

เรื่อง “ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมใน AEC –ฐานไปสู่ประชาคมเอเซีย” (Industrial cooperation in AEC – A base for future Asian Community)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในส่วนต่างๆ ของเอเซีย ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในสังคมเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ ผ่านการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมใน AEC (ASEAN Economics Community) และ Asian Community (ประชาคมเอเซีย) เพื่อก้าวสู่การสร้างประชาคมเอเซียอย่างแท้จริงในอนาคตรูปแบบ
1.การบรรยาย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ จาก สิงค์โปร์  เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ไทย และ ญี่ปุ่น มาทำการบรรยาย เรื่อง AEC เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ  การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเอเซีย รวมทั้งปัญหา SMEs ในประเทศต่างๆ
2.ทัศนศึกษาร่วมกัน  3ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา เวียดนาม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
 

Cooperation of SMEs in Japan and Asian countries

 Prof. N. Kurose Kaetsu University, Japan

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2555, 13.00 - 16.00 น.http://

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Admin

:สมัครได้ที่เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คุณนุชรี โทร  02-763-2702
ผู้เข้าชม : 1164 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys