Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เตรียมรุกเตรียมรับ AEC
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรีสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ขอเชิญท่าน ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการสัมมนา ฟรี “เตรียมรุก เตรียมรับ AEC” ในวันศุกร์ที่ 10  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
 

- มองอาเซียน มองไทย --อาเซียนสำคัญต่อไทยอย่างไร
- มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- โครงสร้างใหม่ของอาเซียนภายใต้กฏบัตรอาเซียน
- อะไรจะเปลี่ยนไปใน  AEC
- อาเซียนกับประเทศคู่ค้า
- ASEAN Connectivity --การเชื่อมโยงในอาเซียน --
- การใช้ประโยชน์จาก AEC
- จะเริ่มอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์ AEC
- AEC ได้หรือเสีย ?
- เตรียมรุกเตรียมรับ AEC สําหรับภาคเอกชน
- บทบาทภาครัฐในการเตรียมความพร้อมของเอกชนสู่ AEC

ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวศิิษฏ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย ดร.นวลักษณ์  กลางบุรัมย์

ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 , 09.00 – 16.00 น.http://

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรีสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Admin

กลุ่มงานส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   โทรสาร 0-3827-6445
ผู้เข้าชม : 1457 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys