Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การอบรมธุรกิจสปา และนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
 
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.บูรพา ได้จัดโครงการอบรมธุรกิจสปา จำนวน 2 หลักสูตร 

         
หลักสูตร ก อบรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสปา และการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจสปา และนวดแผนไทยซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจสปา และนวดแผนไทยในเบื้องต้น โดยกำหนดจัดการอบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 23 ก.ค. 55)หลักสูตร ข อบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยว
กับการวางแผนธุรกิจสปา การเข้าถึงตลาด กลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด 
โดยกำหนดจัดอบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม และ วันที่ 1-2 กันยายน 2555 เวลา 
09.00-16.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 10 ส.ค. 55)


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทั้งสองหลักสูตรค่ะ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-102287 
หรือทางเว็บไซต์ http://tlo.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม, 18-19 และ 25-26 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน พ.ศ.2555, 09.00-16.00 น.http://tlo.buu.ac.th

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ชั้น 5
โทร./โทรสาร 038-102287 
E-mail: saowarot.nanna@gmail.com
website: http://tlo.buu.ac.th
ผู้เข้าชม : 1970 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys