Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC 2558 กันเถอะ
 

อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 โดยจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน (single market and single production base) มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน
เตรียมพร้อมสู่ AEC 2558 กันเถอะณ ห้องราชพฤกษา สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555, เวลา 13.00-16.30 น.http://

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Admin

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
โทร . 035-350137-8 , 035-729062
โทรสาร 035-350136 , 035-729062
ผู้เข้าชม : 1526 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys