Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 8
 
เพื่อตอบสนองกับความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้กับนักขายยุคใหม่
เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
และความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้น

ทุกวันนี้...เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้อื่นในการทำงาน
ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า อีเมลจะเป็นช่องทางแรกที่ทุกคนนึกถึงและเลือกใช้
เนื่องจากใช้เวลาเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ ที่มีอยู่
ด้วยประโยชน์ที่มากมายและความรวดเร็วที่ได้รับ 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งและการรับอีเมลก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้แล้ว ภาษาอังกฤษที่เลือกใช้ในการเขียนอีเมลก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
และเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นสากล
เพื่อให้ผู้รับเกิดความเข้าใจตรงกัน 
และสามารถตอบรับหรือปฏิบัติได้ตามที่ต้องการสื่อออกไป

หลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ของการเขียนอีเมลในรูปแบบสากลได้อย่างถูกต้อง
ได้เรียนรู้การคัดกรองข้อมูลหรือเรื่องราวที่ควรส่งและไม่ควรส่งทางอีเมล
สิ่งจำเป็นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนและการใช้อีเมล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
รวมถึงการสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของทั้งตนเองและองค์กรผ่านการเขียนอีเมลอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• หลักและวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม 
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา 
• โครงสร้าง การเรียบเรียงเนื้อหา และเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย
• Workshop & Practices
• การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ 
• หลักการเขียนอีเมลในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน
• หลักและวิธีการตรวจอีเมลก่อนส่งและขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย 
• การเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข
• Workshop & Practices

วิทยากร
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
การศึกษา
• Master of Arts (English Language), Chulalongkorn University
• Bachelor of Arts (2nd class honor) English Language & Literature, Thammasat University
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรด้าน English for Business และ Business Communication ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• อาจารย์ประจำ Department of Business English, Faculty of Arts, Assumption University
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• 2003 - 2008 :: Part-time Lecturer, School of International Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep
• 1998 - 2007 :: Part-time Lecturer, Department of English, Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University
• 1995 - 1996 :: Deputy Chairperson, Department of English, Faculty of Humanities, Assumption University
• 1992 :: Student Co-coordinator, Harrow House Language School, Swanage, England
• 1991 - 1995 :: Lecturer, Department of English, Faculty of Humanities, Assumption University
• 1989 - 1990 :: Translator, Bangkok First Tokai, Co., Ltd.
ประสบการณ์การบรรยาย
หมวดภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

• Business Communication in English
• Business eMail Writing in English
• Basic Writing Techniques
• Academic Writing
• Advanced and Intermediate Writing
• Translation in Business English
• Business Presentation
• Oral Presentation
• Public Speaking
• Linguistic Etiquette
• Language Proficiency
• Critical and Analytical Reading, etc.

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับฝ่ายงาน

• English for Purchasing
• English for Logistics
• English for Sales Representative
• English for Secretaries and Administration
• English for Hotel and Tourism
ผลงาน
องค์กรที่บรรยาย (บางส่วน)

• Thai Airways PLC :: 
- Expository Writing, Introduction to English Writing
- Basic English for Work
- Introduction to English for Work
- Basic English Writing, Effective English Writing
- Professional English Writing

• Denso Thailand :: 
- Basic Business Writing
- Intermediate Business Writing
- Advanced Business Writing
- Smart Email Communication
- TOEIC Preparation
- Business Presentation
- English for Automobile Industry
- Communicative English at Work

• Visteon (Thailand) :: 
- Effective Business Writing, 
- Advanced Business Writing
- BusinessPresentation

• Club 21 (Thailand) :: 
- Effective Business Writing
- Perfect Email Writing
- Business Messages for Marketing Staff

• Sumitomo (Thailand) Corporations :: 
- Effective Business Writing
- Advanced Business Writing

• PTT Public Company Limited :: 
- Effective Business Writing Workshop
- Perfect Email Writing

• Bangchak Petroleum :: 
- Perfect Email Writing
- Introduction toEnglish for Work

• Trans Thai-Malaysian Gas Pipelines :: 
- Business English Presentation
- Advanced Business Writing

• Mizuho Bank :: 
- Effective Business English Writing
- Advanced Business Writing

• Microship Technology (Thailand) 
- Perfect Email Writing
- Professional Business Presentation

• SC Logistics Co., Ltd.
- English for Secretaries
- English for Logistics

• PTT NGD Thailand :: Perfect Email Writing
• Bank of Thailand :: Telephoning English
• Toyota Motors :: Business Writing
• Tesco Lotus :: Academic Writing
• Bayer (Thailand) :: Advanced Business Writing
• Siam City Bank :: Effective Business English Presentation
• Berli Jucker, PLC :: Advanced Business Writing
• The Federation of Thai Industries :: English for Logistics
• Revenue Department :: Perfect Email Writing
• Mazda Sales Thailand :: Perfect Email Writing
• Denso International :: Business English Writing, Business Presentation
• Sony International :: Perfect Email Writing
• Singha Corporation :: Perfect Email Writing
• TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd. :: Effective Presentation Skills Workshop
• NPC Security :: Effective Business Writing
• Kenkoon Co., Ltd :: Business Writing
• Magotteaux Co.,Ltd :: Perfect Email Writing
• Manulife Thailand :: Perfect Email Writing
• Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. :: Effective Business Communication Workshop
• Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. :: Effective Business Writing Workshop

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok) :: 5 Star Hotel

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Feb_CM-014-08_2P_20180214_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 972 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys