Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรีพัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง
 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่อง นุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 (กล้วยน้ำไท) คลองเตย กทม.

 ในหัวข้อ
1.พฤติกรรมของการเลือกซื้อและบริโภคเสื้อผ้าแบบค้าส่ง2.โอกาสและช่องทางการทำตลาดเสื้อผ้าค้าส่งโดย คุณคมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษาศูนย์ส่งออกโบ๊เบ๊3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จของโอกาสธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกในไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 713 5492 - 9 ต่อ 400

"พัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง"1.พฤติกรรมของการเลือกซื้อและบริโภคเสื้อผ้าแบบค้าส่ง2.โอกาสและช่องทางการทำตลาดเสื้อผ้าค้าส่งโดย คุณคมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษาศูนย์ส่งออกโบ๊เบ๊3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จของโอกาสธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกในไทย

คุณกิตติยา ภูมิพลับ
- ที่ปรึกษาศูนย์การค้าเดอะแพลททินั่ม

อ.อโนทัย ชลชาติภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 (กล้วยน้ำไท) คลองเตย กทม

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2554,http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1360 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys