Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Be Ready for What's Next Technology of Network Security on 08 June 2012
 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์เกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวันโดย ภัยคุกคามดังกล่าวเหล่านั้น มีความร้ายแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น จนอาจจะกล่าวได้ว่า เป็น อาชญากรรม บนโลกไซเบอร์ได้เลยก็เป็นได้  เทคนิคและวิธีการของรูปแบบการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดีเหล่านั้นก็ มีความหลากหลาย และ แปลกแหวกแนวขึ้นจนทำให้องค์กร หรือ ผู้ใช้งานเองจะต้องมีความตื่นตัว และติดตามข่าวสารของภัยอันตรายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาอีกทั้ง เครื่องมือหรือ เทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือจัดการ รวมไปถึงป้องกันภัยอันตรายดังกล่าวเหล่านั้นได้ 
   อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดของการป้องกันอันตรายหรือภัยคุกคามไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวหรือองค์กรของท่านนั้นอยู่ที่ พฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่บนโลกไซเบอร์ของแต่ละท่านว่า จะสามารถทำอย่างไรไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเราหรือองค์กร ถูกผู้ไม่หวังดีนำออกไปได้ 
  ดังนั้นงานสัมมนาที่จัดขึ้นนี้ จึงอยากจะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้ และเทคนิครูปแบบการโจมตีใหม่ๆของ ผู้ไม่หวังดี อีกทั้งนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือ ป้องกันภัยคุกคามไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองและองค์กรของท่าน 
  ในงานดังกล่าวจะมีการนำเสนอ Solution และ เทคโนโลยีใหม่ของ Kaspersky ว่า ณ ปัจจุบัน Kaspersky มี solution อะไรบ้างที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือและตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีและ ความรู้ใหม่ๆจากงานนี้นำไปต่อยอดและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรรวมไปถึง คนรู้จักให้ปรับวิธีและรูแปบบการทำงานและใช้ชีวิตอยู่บนโลกไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัย 

ฟรี ร่วมสัมมนาพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย รวมทั้งรับโปรโมชั่นพิเศษสุดของ Solution ที่นำเสนอให้เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้เท่านั้น


09:00 – 09:30  Seminar Registration 
               ลงทะเบียนการสั มมนา 
09:30 – 10:30  2012 Be Ready for What next(Cybercrime)…. 
               เตรียมตัวให้ พร้ อมกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ 
                             - ให้ความรู้ในเรื่องของภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ใหม่ๆทีเกิดขึ้นในปัจจุบัน, 
                 Trend ของปัญหาปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในปี 2012 และ ในอนาคตเพื่อให้
                                 เรารู้ทัน และสามารถวางแผนการป้องกันของระบบรักษาความปลอดภัย ของใน
                                 องค์กรรวมไปถึงตัวท่านเองอีกด้วย 
  
10:30 – 10:45  Coffee Break 
10:45 – 11.45  Amazing Kaspersky-Best Antivirus Protection 
               New Product line for Kaspersky 
               - Kaspersky security for virtualization 
                 ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบการท างานจ าลอง (virtualization) 
                 ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ virtual system ในบ้ านเรามีการใช้ งานอย่างแพร่
                                 หลายแล้ว ดังนั้น Kaspersky จึงนำเอา solution การป้องกันภัย
                                 บนระบบ virtualization มาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ กับผู้ใช้งาน
                                 ทุกท่าน 
 
                            - Tech-Titan next generation Firewall 
                 แนะนำคุณสมบัติของ Tech-Titan UTM firewall จาก Kaspersky 
 
               - Q&A  
11:45 – 12:00  Lucky Draw 
               แจกของที่ระลึก

Product Manager ของ Kaspersky ประเทศไทย

สวทน. อาคารจามจุรีสแควร์ชั้น 14 ห้องหว้ากอ 2

วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2555, 09:00-12:00http://www.aisystem.co.thบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

ติดต่อ : เกรียงไกร สุทธินราธร
โทรศัพท์ : 0-2637-1142 (-3)
Email : kriengkrai@aisyst.com
Website : www.aisystem.co.th
ผู้เข้าชม : 1270 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys