Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
 
  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย

  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้น หลังจากเรียนหลักสูตรนี้


1. เข้าใจวิญญาณนักขายของตัวเอง และ เลือกเส้นทางนักขายที่เหมาะสมกับพันธุ์นักขายของตัวคุณเอง
2. ปลูกฝังและส่งเสริมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อจิตวิญญาณการขายที่เหมาะกับตัวคุณ
3. สื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการรู้ถึง ... “ประเภทของลูกค้า  ตามหลักจิตวิทยาการสื่อสาร”
4. การโน้มน้าวใจด้วยการเข้าถึงแรงจูงใจสำคัญของลูกค้า
5. หลักการขายด้วยจิตวิทยากึ่งสะกดจิต
6. แก้ปัญหาความไม่มั่นใจในการซื้อ และ ผูกมัดลูกค้าไว้กับคุณตลอดไป
7. นักขายพันหน้า ทักษะการขายแบบเปลี่ยนตัวเองตามลูกค้า
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีอ่านภาษากาย และบุคลิกภาพลูกค้า

อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ 

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4709

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2533 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys