Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะประเด็นบัญชีและภาษีของธุรกิจ NPAEs
 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบัญชีให้แก่ชุมชนและสังคม เรื่อง “เจาะประเด็นบัญชีและภาษีของธุรกิจ NPAEs” โดยเจาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการภาษีของธุรกิจ NPAEs เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบัญชีในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อเกิดความเข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน และหน่วยงานทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน ด้านบัญชี รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ในทางปฏิบัติของธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชีในการนำไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการรายงานทาง การเงินของธุรกิจ NPAEs สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 


คุณวิภาพร กลั่นคำ

โทร. 08-3856-0191-2 


ผศ.เกศรา สุพยนต์

โทร.08-1132-1310

เจาะประเด็นบัญชีและภาษีของธุรกิจ NPAEsณ ห้อง1-702 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555, เวลา 08.30 – 16.45 น.http://www2.rsu.ac.th/Upload/Document/กำหนดการ_บัญชี.docAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1255 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys