Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วย Smart Business Plan
 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษ......   ---> ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น <---
หัวข้อ....  "พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วย  Smart Business Plan" 
Session 1:       "Smart Business Plan"
โดย..ดร. ณกมล จันทร์สม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
 Session 2:        "มุมมองการบริหารธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส"โดย..คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เถ้าแก่น้อย)

โดยท่านสามารถเลือกช่องทางในการส่งแบบตอบรับได้ที่ :

1.             กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์   http://www.rsucis.com/rsubbatraining/
2.             ดาวน์โหลดใบสมัครจากไฟลล์ที่แนบมา  ส่งไฟล์หรือ scan ใบตอบรับกลับมาที่

                email :  bba.rsu.tc@gmail.com
3.             ส่งใบตอบรับมาที่เบอร์โทรสาร 02-950-1253

              อ. สมิตา  กลิ่นพงศ์                (อ.กวาง)              086-087-7574

              อ. ธีร์ยภัทร  ชินณพัฒน์โภคิน   (อ.ปุ๋ย)                 086-087-8053


8.30         :               ลงทะเบียน
9.00         :               พิธีเปิด โดย ดร. พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
9.15         :               Smart Business Plan โดย ดร. ณกมล จันทร์สม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
10.30       :               พักรับประทานอาหารว่าง
10.45       :               Smart Business Plan (ต่อ)
12.00       :               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00      :               มุมมองการบริหารธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

โดย คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เถ้าแก่น้อย)
14.15       :             พักรับประทานอาหารว่าง
14.30       :               มุมมองการบริหารธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  (ต่อ)
15.30       :               ซักถาม
16.00       :               ปิดการสัมมนา

- ดร. ณกมล จันทร์สม
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
- คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เถ้าแก่น้อย)

ณ ห้อง MagicโรงแรมMiracle Grand Convention Hotel

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555, เวลา 09.00 - 16.00 น.http://www.rsucis.com/rsubbatraining/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1693 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys