Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจรปี 2555
 
อบรมฟรี หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร" ปี 2555

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตาม พระราชดำริจัดโดย: โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตาม พระราชดำริหลักฐานการสมัคร


1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด


2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด


3. รูปถ่าย 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป


4. หมายเลขโทรศัพท์ 

(ต้องมีเบอร์โทรศัพท์และเขียนไว้ที่สำเนาบัตรประชาชนทั้ง2ฉบับ สำหรับติดต่อยืนยันว่าได้สิทธิ์เข้าอบรม)
สนใจสามารถติดต่อได้ที่


คุณวราพร พึ่งสาย


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ


เลขที่ 89 ม.14  ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท


ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


โทรศัพท์ : 08-6428-4055


เว็บไซต์ มูลนิธิพระดาบส http://phradabos.or.th/


เว็บไซต์ โครงการลูกพระดาบส สุมทรปราการตามพระราชดำริ http://lukphradabos.org/


หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร" ปี 2555


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตาม พระราชดำริ


รายละเอียดการอบรม


วันแรก     พิธีเปิดการอบรม และบรรยายเรื่อง “ทฤษฏีการเพาะเลี้ยงเห็ด”


วันที่สอง    ช่วงเช้า    สาธิตการทำวุ้นพีดีเอ และการนึ่งข้าวฟ่าง


ช่วงบ่าย    สาธิตการทำก้อนเห็ด


วันที่สาม    ช่วงเช้า    สาธิตการหยอดเชื้อ ตัดถ่ายเนื้อเยื่อจากดอกสู่วุ้น, 

         วุ้นสู่วุ้น และวุ้นสู่ข้าวฟ่างเพื่อขยายพันธุ์เห็ด

ช่วงบ่าย    สาธิตการทำก้อนเห็ด ด้วยวิธีรีไซเคิล และศึกษาดูงานเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ด


วันที่สี่      ช่วงเช้า    สาธิตการแปรรูปอาหารจากเห็ด


ช่วงบ่าย    สาธิตการเปิดดอกเห็ดฟาง ด้วยวิธีรีไซเคิล


วันที่ห้า     ช่วงเช้า    บรรยายเรื่อง “โรคและแมลงศัตรูเห็ด” และสรุปผลการอบรม


ช่วงบ่าย    มอบใบประกาศ แจกก้อนเห็ด และพิธีปิดการอบรม
ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 55, ระยะเวลาการอบรม 5 วัน 4 คืน (เริ่มทุกวันพุธ จบวันอาทิตย์)http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1732 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys