Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โอกาสและการเตรียมความพร้อมของการขยายสินค้าแฟชั่นไทยไปตลาดญี่ปุ่น
 
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นสำคัญของไทย เพื่อให้มูลค่าส่งออกสินค้าแฟชั่นของไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในตลาดญี่ปุ่น ทั้งจากคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นระดับโลกในตลาดระดับบน อาทิ อิตาลี และฝรั่งเศส ซึ่งมีจุดเด่นด้านการออกแบบและมีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และคู่แข่งในตลาดระดับล่าง เช่น จีน และ เวียดนาม ซึ่งเน้นผลิตสินค้าราคาถูก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยควรเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเข้าเจาะตลาดสินค้าแฟชั่นในญี่ปุ่น ดังนั้น สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสและการเตรียมความพร้อมของการขยายสินค้าแฟชั่นไทยไปตลาดญี่ปุ่น” ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และทำความเข้าใจกับรสนิยมด้านแฟชั่นของชาวญี่ปุ่น ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ไม่รับสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์

ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904 , 02-511 5501 

หรือ E-mail: niramonp@ditp.go.th

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 โอกาสและการเตรียมความพร้อมของการขยายสินค้าแฟชั่นไทยไปตลาดญี่ปุ่น

เวลา 09.00 – 12.30 น. (เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

โทร. 0-2512-0093 ต่อ 604

e-mail: niramonp@ditp.go.th


อบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555, เวลา 09.00 – 12.30 น. (เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน)http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1020 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys