Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ช่องทางการขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดอินเดีย
 
อินเดียนับเป็นตลาดที่สำคัญของไทย โดยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 11 และเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ทั้งเป็นตลาดตลาดที่มีผู้บริโภคขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน โดยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงจำนวนกว่า 350 ล้านคน นอกจากนี้ประเทศอินเดียยังเป็นประเทศในอันดับต้นๆ ของโลกประเทศหนึ่งที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน และมีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ สินค้าของใช้และของตกแต่งบ้านเป็นสินค้าไทยที่มีอัตราในการขยายตัวสูงสินค้าหนึ่งในตลาดอินเดีย ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยและโอกาสทางการค้าที่สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก


โทรสาร 02-513 1904 และ 02-511 5501


E-mail: niramonp@ditp.go.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2555

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียน


๐๙.๓๐ – 12.30 น.      สัมมนาเรื่อง “ช่องทางการขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดอินเดีย”


๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ


กรรมการผู้จัดการบริษัทเศรษฐอินเตอร์เทรดจำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถ. รัชดาภิเษก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555, เวลา 09.00-12.30 น.http://http://application.ditp.go.th/training_institute/project_detail.html?course_id=4607Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1128 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys