Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“ฉลากเขียว-พลิกวิกฤติโลกร้อนให้เป็นโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก”
 
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อผูกผันตามกฎหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน  ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้หันมาเลือกสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Product/Green Product) มากขึ้น ผู้ส่งออกไทยควรปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและส่วนแบ่งตลาดก่อนผู้ผลิตประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งทางการค้าดังนั้น สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ฉลากเขียว-พลิกวิกฤติโลกร้อนให้เป็นโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งออกเห็นความสำคัญของมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลิกให้เป็นโอกาสทางการค้า กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501             หรือ E-mail: niramonp@ditp.go.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อการสัมมนา สามารถโทรสอบถามได้ที่      โทร. 02 – 513-1909 ต่อ 362, 604
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ฉลากสิ่งแวดล้อมคืออะไร (Eco Label)

- ประเภทของฉลากสิ่งแวดล้อม

- ฉลากเขียว (Green label)

- ประวัติความเป็นมาของฉลากเขียว

- ความสำคัญของฉลากเขียวความต้องการฉลากเขียวในประเทศ และต่างประเทศ

- Green Procurementฉลากเขียวของไทยกับการยอมรับในต่างประเทศ

- Global Eco labeling Network : GEN

- Common Core Criteria

- Mutual Cognition Agreementการสมัครขอใช้ฉลากเขียว

- ขั้นตอนการสมัคร / ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ฉลากเขียว

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดย  ดร.ลัณฉกร ปทุมรัตน์


                                       
*****************************************************

หมายเหตุ :  1. วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ


ดร.ลัณฉกร ปทุมรัตน์  ผู้จัดการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถ. รัชดาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555, 09.00 - 12.30http://application.depthai.go.th/training_institute/download_file_enc.html?file_name=47rKwdGkw6HSw8rRwcG50qnF0qHgotXCxy5kb2M=&path=../Center_Data/Training/2/&download=1Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1834 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys