Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ “จีน - พม่า : ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน ?”
 
 โครงการจีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ “จีน - พม่า : ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน ?” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน – พม่า และเหตุการณ์การปฎิรูปทางการเมือง การเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนของพม่า ซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อพม่า ภูมิภาคอาเซียนและโลกในปัจจุบัน โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยแนบกำหนดการและใบตอบรับมาพร้อมนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผู้สนใจสอบถาม และแจ้งตอบรับได้ที่โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 1472 โทรสาร 0-2564-4888 หรือ E-mail : ChineseStudies.asia.tu@gmail.com , prasia.tu@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 • ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  ศิริไกร

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กรรมการโครงการจีนศึกษา• อาจารย์เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์

นักสื่อสารมวลชนอิสระ• อาจารย์วรศักดิ์  มหัทธโนบล

ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555, 13.00 - 16.00http://www.asia.tu.ac.th/china/Reply_form290355.docAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1485 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys