Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
มหาภัยพิบัติ เรียนรู้เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่ออยู่รอด
 
งานสัมมนาเรื่อง “มหาภัยพิบัติเรียนรู้เพื่อป้องกันรู้ทันเพื่ออยู่รอด”มีประเด็นที่เป็นจุดเด่นซึ่งต่อยอดมาจากงานสัมมนาที่ผ่านมาของเวปพลังจิต (เจาะลึกภัยพิบัติพลิกวิกฤติให้เป็นทางรอด 2) หรือของมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต (พลังจิต VS ภัยพิบัติ) คือ-งานจัดวันที่ 7 เมษา 55 ประมาณเกือบกลางปีซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการเตือนและซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนชกจริง-ประเด็นแนวโน้มการเกิดมหาภัยพิบัติซึ่งมุ่งเป้าไปที่มหาภัยพิบัติใหญ่เลยไม่ใช่ภัยพิบัติเล็กๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไป-หาคำตอบว่าเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไร? ไปอยู่ที่ไหน ? อยู่อย่างไร ? (วิทยากรเข้าใจแนวทางแล้วเห็นด้วยและจะเปิดเผยข้อมูลมากกว่างานสัมมนาทุกๆครั้งที่ผ่านมา)ศูนย์ศภม. ก็เป็นคำตอบของหนึ่งในนั้นรวมถึงการเปิดตัวการหาแนวร่วมองค์กรภาาครัฐและเอกชนกลุ่มและบุคคลต่างๆที่จะประสานงานร่วมมือกัน*** การดำเนินงานของศูนย์ศภม. ถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายและดับเครื่องชนในข้อมูลและหลักการที่ถูกต้องดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน**** การเตรียมการรองรับเพื่อนๆสมาชิกศูนย์ศภม.และการประสานงานกับวัดองค์กรต่างๆและจัดหาเครือข่ายสถานที่ปลอดภัยหรือกลุ่มเตรียมรับมือภัยพิบัติซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเพื่อวางเครือข่ายประสานงานและช่วยเหลือกันในยุคมหาภัยพิบัติและหวังอยู่ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินงานอยู่นี้จะสามารถเตรียมความพร้อมให้สมาคมมหาสุรสิงหนาทและศูนย์ศภม. ซึ่งมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่อ.สอยดาวและศูนย์ประสานงานศภม. ที่ตั้งเป้าว่าจะมีกระจายอยู่ในจุดปลอดภัยทั่วประเทศในหลายๆจังหวัดดังนั้นพวกเราๆท่านๆที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงทุนทรัพย์น้อยไม่มีญาติพี่น้องหรือรู้จักใครในสถานที่ปลอดภัยก็มีศูนย์ศภม. อยู่ศูนย์หนึ่งที่เตรียมการไว้รองรับไว้แล้วรวมถึงการประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อผนึกกำลังในการช่วยเหลือตนเองครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนมนุษย์และปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในยุคมหาภัยพิบัติหากเกิดขึ้นมาจริงหากไม่เกิดก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนา

กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯเวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายโดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อดีตประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ

เวลา11.00 – 12.00 น. บรรยายโดย ผู้แทนกองทัพบก เชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา13.00 – 14.00 น. บรรยายโดย พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลา14.00 – 15.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์

เวลา15.00 – 15.30 น. บรรยายโดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวลา15.30 – 16.00 น. แนะนำศูนย์ปฏิบัติการรับมือมหาภัยพิบัติ มหาสุรสิงหนาท (ศภม.) 

เวลา16.00 – 17.00 น. สวดพระคาถาอุปปะปาสันติ หรือมหาสันติงหลวง เพื่อบรรเทาภัยพิบัติและเหตุร้ายต่าง ๆ แก่บ้านเมือง โดยพระอาจารย์มหา ดร.สิงห์ทน นราสโภ วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) จ.พระนครศรีอยุธยาเวลา17.00 น. พิธีปิดงานสัมมนาสำรองที่นั่งได้ที่ mahasurasinghanat.gmail.com

หรือทางโทรศัพท์ โทร. 084-546-7943

700 ที่นั่งเท่านั้น!!
สมาคมมหาสุรสิงหนาท 

www.mahasurasinghanat.org ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 , 08.00 - 17.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2212 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys