Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรแก่ประชาชน
 
ศาลภาษีอากรกลาง จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร แก่ประชาชน ประจำปี 2555เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”

วิทยากรโดย อ.ประภาศ คงเอียด ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

ในประเด็นเรื่อง รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษี

 การเสียภาษีสำหรับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ

 การเสียภาษีสำหรับบริษัทต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย

 การเสียภาษีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิระหว่างประเทศ

 ปัญหาเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ (ชั้น 7) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้สนใจลงทะเบียน สมัครเข้าอบรมได้ที่

www.taxc.coj.go.th

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2512 8303, 0 2514 2123 , 0 2512 8112ข่าวดี!!

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

หมายเหตุ: มีเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม บริการฟรี..!!

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ (ชั้น 7) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

วันพุธที่ 4 เมษายน 2555, 09.00 - 16.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1379 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys