Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรมการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ( อีเบย์ ebay ฟรี ) ที่ NIDA
 
สืบเนื่องจากที่สมาคมศิษย์เก่าสถิติประยุกต์  ได้จัดการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ทให้กับผู้สูงอายุ ในรุ่นที่ 4 ถึงรุ่นที่ 7 ที่คณะสถิติประยุกต์  และรุ่นที่ 8 ถึงรุ่นที่ 9 ที่ โรงเรียนบางกะปิ พบว่ามีผู้สนใจการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท  ประกอบกับวิทยากรที่สอนเป็นศิษย์เก่าของคณะสถิติประยุกต์  มีความรู้ในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท จึงได้ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าสถิติประยุกต์  เพื่อจัดทำโครงการนี้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก  ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจากมุมโลก หนึ่ง สู่อีกมุมโลกหนึ่งเร็วในพริบตา    แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการใช้อินเตอร์เน็ต ควรมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากกลุ่มผู้ทุจริต เช่น กลุ่มเฮกเกอร์  เจาะข้อมูล หรือกลุ่มที่หาเหยื่อทางอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่นกลอกว่าถูกรางวัล ให้ยืนยัน password ก่อนเป็นการตกปลา ล่าเหยื่อ  เป็นต้น    ดังนั้นตัวอย่างของผู้สำเร็จที่ทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต จึงเป็นประสบการณ์มีค่าสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตวัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าสถิติประยุกต์  NIDA

- ให้ความรู้การทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ทเรียนรู้ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวัง

- ทราบกลยุทธ์การการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท

- ทราบหัวใจการทำธุรกิจให้สำเร็จทางอินเตอร์เน็ท

- เพื่อให้โอกาสอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันวิธีการสำรองที่นั่ง

- SMS ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์   ให้ อาจารย์สุวรรณ ทัศมากร     โทรศัพท์  081 822 556

- ส่งemail ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์  ระบุ โครงการ e-commerce ที่ tasmasw@yahoo.com 

เนื้อหาอบรม- ประวัติ e-commerce  ข้อดีและข้อเสีย

- ทำ e-commerce ต้องมีอะไรบ้าง

- วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ

- ธนาคารกลาง (Paypal ) คืออะไร

- การออกแบบหรือการเขียนเว็บ คืออะไร

- ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ K-Cyber Banking และ ขอ K-Web shopping Card - จาก ธนาคารกสิกรไทย

- การPost รูป บนอินเตอร์เน็ต

- การค้นหารายการสินค้าขายดีใน e-commerce แบบมืออาชีพ

1. คุณไพรัช ศรีนครินทร์

Business Experience

- Power Seller on ebay.com

- President of Thai ebay.com Training Club

- Ebay.com Top-rated Seller

- Official Ebay.com Education  Specialist 2. คุณสุวรรณ ทัศมากร

M.S.  Applied Statistic  ( Operation Research), National  Institute Development Administation, (NIDA)

อาคารสยามบรมราชกุมารี ห้องเรียน ส-601

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555, 14.00-17.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2214 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys