Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้อย่างได้ผล
 
วัตถุประสงค์    
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน


สำหรับ  พนักงานและหัวหน้างานและผู้ประกอบการที่ต้องดูแลเรื่องลูกหนี้ในบริษัทการค้าทั่วไปหัวข้อการอบรม
        การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย
        การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
        การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)
        การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ
        นโยบายการบริหารสินเชื่อ/ลูกหนี้สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน
        ฝ่ายขายกับบทบาทในการหาข้อมูล/เร่งรัดหนี้สิน
        เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์
        การทวงหนี้ทางจดหมาย การทำหนังสือทวงหนี้
        บริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้
        จริยธรรมและมารยาทในการทวงหนี้

รายละเอียดกิจกรรม  
     1. วางแผนการบริหารหนี้ขององค์กรคุณ
     2. ทบทวนร่างหนังสือทวงหนี้/บททวงหนี้เพื่อการใช้งานจริง


อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4756

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 4751 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys