Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี! “การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับอุทกภัยสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง” 4 ครั้ง 4 ภาค
 
สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับอุทกภัยสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง”

@ มองทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 55

@ มหาอุทกภัยเพิ่งผ่านไป ภัยพิบัติครั้งใหม่อาจกำลังจะมา เรียนรู้การปรับตัวเพื่อรับมือในอนาคต

@ ถึงเวลา นวัตกรรมเขียว (Green Innovation)

@ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง รู้จักใช้ ได้เปรียบครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

โรงแรม Century Park ถนนราชปรารภ จ.กรุงเทพฯ

 
กำหนดการ


9.00-9.30 ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

วิทยากร: ตัวแทนจากสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

9.30-10.30 การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารหลังประสบเหตุอุทกภัย

วิทยากร: ตัวแทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 แนวทางการป้องกันอุทกภัยและการปรับตัวของผู้รับเหมาไทยเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต

วิทยากร: ตัวแทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันและต้านทานภัยพิบัติจากเหล็กท่อและเข็มพืด (Sheet Pile)

วิทยากร: ตัวแทนจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 บ้านโครงสร้างเหล็กเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินไหวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-712-4402-4 ต่อ 171

ติดต่อ คุณจิตติสาหรือคุณศุภกิจ Fax: 02-713-6293 e-mail: jittisa@isit.or.th


วิทยากร: ตัวแทนจากนิตยสารบ้านและสวน

โรงแรม Century Park ถนนราชปรารภ จ.กรุงเทพฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555, 09.00 - 16.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1433 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys