Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี "ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
 
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อรองรับการเป็น“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
(ASEAN Economic Community: AEC) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 
ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ขยายโอกาสและช่องทาง เพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ 
สำรองที่นั่ง ด่วน ก่อนวันที่  3 กุมภาพันธ์นี้  รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง บริษัทละไม่เกิน 3 ที่นั่งสนใจสมัครเข้าสัมมนา และเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-5309790  โทรมือถือ 085-482-8872 E-mail : tonklatogoal@gmail.com  http://www.facebook.com/tonklatogoal  

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 9.00 - 9.15 น. พิธีการเปิดโครงการโดยผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการส่งออก 9.15 - 11.00 น. การบรรยายหัวข้อ “ทำความรู้จักและการใช้ประโยชน์ด้านการส่งออกจาก AEC” โดยคุณสุภัฒ สงวนดีกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ11.00 -11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 11.15 -12.15 น. การเสวนาหัวข้อ “รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน”  - คุณจิรภาพรรณ มลิทอง 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก - คุณวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผู้จัดการ บจก. ง่วนสูน(1974)เยาวราช
(ผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่ 1)- คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาสเทคโน ดำเนินรายการโดย  รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 12.15 – 12.30 น.ตอบข้อซักถาม12.30 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน13.30 – 14.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาช่วงบ่าย พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ที่สนใจ)กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 


 
กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ห้อง VIP 2 ชั้น 2 อาคาร 1 


 
14.00 – 16.00 น.แยกเสวนาตามกลุ่มประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและหัตถกรรม การเสวนาหัวข้อ “โอกาสของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยในตลาดอาเซียน”และ หัวข้อ “โอกาสของสินค้าหัตถกรรมไทยในตลาดอาเซียน”โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจาก 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ กลุ่มหัตถกรรมห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555, 08.30 - 16.00 น.https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdtS1NqemVPQTcyNHhuQzlOVGs0Snc6MQAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1602 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys