Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
PowerAll >> สัมมนาหลักสูตร พลังจิต คิดบวก+++ Power of Positive Attitude
 
หลักการและเหตุผล 

      ทุกช่วงเวลาแห่งความท้อแท้และสิ้นหวัง วิถีแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีกำลังใจที่เข้มแข็ง  รู้จักคิดบวกและมองโลกในแง่ดี คิดถึงเป้าหมายและความฝัน มองเห็นภาพแห่งความสุขและสำเร็จในชีวิต แต่... จะมีสักกี่คนที่ทำเชนนั้นได้ และเขาเหล่านั้นทำได้อย่างไร 
คนเหล่านั้นเขาเรียนรู้ที่จะสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับตนเอง เขาเรียนรู้ที่จะวางเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เขาเรียนรู้ที่จะวางกรอบความคิด (Attitude) ที่ถูกต้อง คิดเชิงบวกให้กับตนเอง เขาเรียนรู้ที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพื่อนำพาไปถึงความสำเร็จ
      ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกกับตนเอง & การทำงานมากๆ เพื่อส่งเสริมให้ตนเองประสบความสำเร็จต่อไป 
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่ 
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


เนื้อหาการเรียนรู้
1. การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จ
2. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
• การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
• เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณเปลี่ยน
• Yes, Attitude
• แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
• กฎแห่งเหตุและผล (The Law of Cause & Effect)
• กฎแห่งแรงดึงดูด (The Law of Attraction)
• กฎแห่งการให้บริการ 
• กฎแห่งการทุ่มเท
3. Workshop : ฝึกการสร้างทัศนคติเชิงบวก และ สร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง

หากท่านต้องการดูหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม  สามารถดูได้ที่ www.poweralltraining.com
ติดต่อ คุณจิ๋ว  02-615-4479, 086-3362702  
E-mail : poweralltraining@gmail.com


  อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
          อดีต Customer Service Manager AIS
     Service Manager Chevalier iTech Thai Co.,Ltd
     Customers & Network Service Engineer Shin Satellite PCL.โรงแรมออลซีซั่นส์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555, 09.00-16.00 น.

3,500 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.poweralltraining.com/articles/41942036/สัมมนาหลักสูตร%20พลังจิตคิดบวก%20+++.htmlเทรนนิ่งเบย์

ติดต่อ : คุณแบงค์ รังสิมันต์
โทรศัพท์ : 0-2615-4689, 086 336 2702
Email : trainingbaydhej@gmail.com
Website : www.เทรนนิ่งเบย์.com
ผู้เข้าชม : 806 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys