Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนา “สาเหตุของอุทกภัยและการป้องกันด้วยการจัดการโลจิสติกส์”
 
CEO MBA Logistics มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "สาเหตุของอุทกภัยและการป้องกันด้วยการจัดการโลจิสติกส์" ประเด็นการเสวนา


- ผลกระทบที่ได้รับจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ


- เจาะลึกสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น


- ประสบการณ์จากภัยพิบัติสู่มาตรการรับมือในอนาคต


- บทบาทของโลจิสติกส์กับแนวทางแก้ไขสถานการณ์กำหนดการ

18.00 – 18.45 น.     ลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์)18.45 – 19.00 น.     พิธีเปิดงาน โดย พลอากาศเอก สุกำพล   สุวรรณทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)19.00 – 20.45 น.     การเสวนาเรื่อง “สาเหตุของอุทกภัยและการป้องกันด้วยการจัดการโลจิสติกส์”20.45 – 21.00 น.     ร่วมอภิปราย จับรางวัลและกล่าวปิดงาน 


ภาครัฐ


คุณณรงค์ เรืองศรี   กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ


ดร.ทองเปลว กองจันทร์   ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ


ดร.สมศรี ฮั่นตระกูล   รองอธิบดี (รักษาราชการแทนอธิบดี) กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเอกชน


คุณตัน ภาสกรนที    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไม่ตัน จำกัด (ตัน อิชิตัน)


คุณชวลิต  จันทรรัตน์    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม กรุ๊ป จำกัด


คุณทองอยู่  คงขันธ์   รองประธานเลขาธิการสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและอดีตเลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทาง บกแห่งประเทศไทย 
งานนี้ฟรีตลอดงานครับ สนใจสำรองที่นั่ง

logistics.utcc@gmail.com

หรือโทร 085-811-7800 / 089-919-6778 และ 080-074-0692

สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

2 ก.พ. 2555, 18.00-21.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1215 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys