Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการโครงการอบรมการถ่ายภาพจันทรุปราคา
 
หลักการและเหตุผล

 
                ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 จะมีปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วประเทศไทย และเป็นโอกาสดีสำหรับบุคคลทั่วไปในการบันทึกภาพปรากฎการณ์สำคัญครั้งนี้ด้วยตัวของท่านเอง 

                ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 นี้ เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ที่ดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบโลกได้ทำการโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งด้านหลังเงาของโลกพอดี โดยธรรมดาแล้วนั้นดวงจันทร์จะไม่ได้โคจรผ่านเงาของโลกในทุกรอบการโคจร (ทุกเดือนที่พระจันทร์เต็มดวง[ขึ้น 15 ค่ำ]) โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้มีปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงอยู่ 2 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้ผ่านไปแล้ว และจันทรุปราคาเต็มดวงอีกครั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 โดยการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นจากการที่เงาของโลกค่อย ๆ บดบัง ทีละส่วน จนบังดวงจันทร์ครบทั้งดวง หรือเรียกกันว่าจันทรุปราคาเต็มดวง ช่วงเวลาการเริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม 2554 จะเริ่มขึ้นตอนเวลา 18:33น. และจะเกิดการบดบังจนเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 21:06 น. และจะเริ่มออกจากช่วงจันทรุปราคาเต็มดวง 21:57 น. หรือกินระยะเวลาด้วยกันทั้งสิ้น 51 นาที และปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงจะสิ้นสุดในเวลา 24:30 น. ดูรายละเอียดการเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

                บริษัท คลาสสิโค เวิลด์ จำกัด จึงเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมการถ่ายภาพจันทรุปราคา 10 ธันวาคม 2554 เข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 

ณ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการโคจรของดวงดาว  วิธีการดูดาวทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

              2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ให้กับ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ที่จะศึกษาในด้านดาราศาสตร์และการใช้กล้องดูดาว อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 

              3. เพื่อที่จะทำให้ ผู้คนเล็งเห็นความสำคัญในการ ศึกษาวิชาดาราศาสตร์ และการใช้กล้อง เพิ่มมากขึ้น ในการที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

               อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจในการถ่ายภาพจันทรุปราคาการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการอบรม

                ในกรณีที่ท่านมีอุปกรณ์เหล่านี้ท่านสามารถนำมาในการฝึกการปฏิบัติได้

                - กล้องดูดาว (ทุกประเภทและทุกขนาด) [เริ่มต้นเป็นเจ้าของกล้องดูดาวขนาดใหญ่ในราคา 10,900 บาท เฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรมเท่านั้น]

                - กล้องถ่ายรูป Digital ทุกประเภท เช่น กล้อง DSLR หรือกล้อง digital compact 

                - อุปกรณ์ต่อเชื่อมกล้องดูดาวกับกล้องถ่ายรูป (Photo Adaptor) ประเภทต่างๆ [ท่านสามารถเริ่มต้นการถ่ายภาพด้วย photo adaptor จากบริษัทเรา ในราคา 2,500 บาท]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

               081-316-4909 (พรพรรณ) หรือ 088-554-1130 (สุรกิจ) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

กำหนดการเข้ารับการอบรม

 

- วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2554

- การเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคา 10 ธันวาคม 2554

- วิธีการถ่ายภาพจันทรุปราคาเต็มดวง

- ฝึกการใช้กล้องดูดาวถ่ายภาพดาว

- ดูดาวภาคปฏิบัติ

- ภาคปฏิบัติการถ่ายภาพจันทรุปราคา


อาจารย์ พรชัย  อมรศรีจิรทร คณะกรรมการบริหาร สมาคมดาราศาสตร์ไทย

นาย เชิดพงศ์  วิสารทานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท คลาสสิโค เวิลด์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2554, 13.00-20.00http://www.classicoworld.com/content-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1377 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys