Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
บริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกเบื้องต้น สำหรับผู้ส่งออก SMEs
 
เพื่อให้ผู้ส่งออกมั่นใจในการได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และประโยชน์ที่จะได้รับจาก " บริหารประกันการส่งออก" เช่น 

    * เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

    * สนับสนุนการขยายตลาดและการเปิดตลาดใหม่ได้อย่างมั่นใจ

    * ช่วยกลั่นกรองคุณภาพผู้ซื้อ

    * ได้รับค่าสินไหมทดแทน หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า

    * ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มเติม ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่่ และสำรองที่นั่งที่  02-271-3700 / 02-617-2111 ต่อ 1733-1739

EXIM BANK

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554, 09.00-16.00น.http://www.exim.go.th/doc/th/training/T5-070654.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1226 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys