Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร จัดซื้อเชิงรุก
 
      ต้นทุนของแต่ละบริษัทฯ มักจะเป็นค่าวัตถุดิบ หรือค่าสินค้าถึง 60% ผู้ที่รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าจึงจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อว่าจ้างให้ถูกต้องเหมะสม ว่าของชนิดใหนควรซื้อกับซัพพลายเออร์รายใด ควรใช้วิธีในการจัดซื้อแบบใด ซื้อรายเดียวหรือหลายรายอย่างใหนจะเหมาะสมกว่ากัน ควรจะคบซัพพลายเออร์รายใดแบบห่างๆ และรายใดควรคบอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงวิธีเลิกคบซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องหากจำเป็น
       นอกจากนั้นจะต้องกำหนดกลยุทธ์ว่าด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า และการว่าจ้างบริการแต่ละชนิดนั้นควรเลือกใช้นักจัดซื้อแบบใหนถึงจะเหมะสมมากที่สุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ, เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร
1. กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องซื้อโดย Supply Positioning Model
2. สัมพันธภาพ 9 ประเภทระหว่างจัดซื้อกับซัพพลายเออร์ในการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
2.1. Adversarial Relationship
2.2. Arms Length Relationship
2.3. Transactional Relationship
2.4. Closer Tactical Relationship
2.5. Single Sourced Relationship
2.6. Outsourced Relationship
2.7. Strategic Allinace Relationship
2.8. Partnership Relationship
2.9. Co - destiny Relationship

3. การประเมินซัพพลายเออร์อย่างเป็นระบบ
4. เทคนิคการเจรจาต่อรอง สำหรับฝ่ายจัดซื้อ
- เกมส์การเจรจาต่อรอง (20 -30 นาที)

5. การจัดการในการวางแผนบริหารการจัดซื้อเพื่อป้องกันการทุจริตในการทำงานให้ได้ผลที่มุ่งหวัง
6. AEC และการเตรียมพร้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจและสามารถใช้ Supply Positioning Model กับสินค้า และการบริการของบริษัทตนเองได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการกำหนดกลยุทธ์การคบค้ากับซัพพลายเออร์ได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เข้าร้บการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินซัพพลายเออร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
เป็นวิทยากรนักพูด นักฝึกอบรม การตลาดระหว่างประเทศ

การศึกษา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาโท  การบริหารการตลาด  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ในอดีต
  ดูแลด้านการตลาดลูกค้าในประเทศให้กับ บริษัทญี่ปุ่น
  ดูแลด้านการผลิตตัวอย่าง ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทร่วมทุน อเมริกาไทย
  ดูแลด้านการตลาด ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทอเมริกัน ผลิต ส่งออก สินค้าอิเลคโทรนิคส์
ปัจจุบัน
  วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
  ดูแลด้านการตลาด ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทมหาชน ผลิต ส่งออก สินค้าอิเลคโทรนิคส์
  ดำเนินธุรกิจ ส่งออกสินค้าจากไปยังยุโรป

ประวัติการทำงานด้านการเป็นวิทยากร
-  วิทยากรพิเศษ ให้กับ หน่วยงานฝึกอบรม สปส ลาว หลักสูตร “การสัมภาษณ์งาน”
-  วิทยากรพิเศษ ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
-  CP All  “การจัดซื้อเชิงรุก”
-  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
-  ฯลฯ


โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา

วันที่ 31 มกราคม 2556, 08.30 - 16.00 น.

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/1729850/489759/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3--%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8

บริษัท เอชอาร์ดี เทรนนิ่ง พลัส จำกัด

บริษัท เอชอาร์ดี เทรนนิ่ง พลัส จำกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085 5092161,02 3750283
E-mail: admin@hrdtrainingplus.com,training_9@hotmail.co.th
Website: www.hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 1071 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys