Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรม การสร้างE-bookรุ่นที่2 ฟรี!
 
เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมการสร้างE-bookรุ่นที่2 ฟรี! ณ อุทยานการเรียนรู้ TKpark เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 วันที่ 2- 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00-16.00 น.


** คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
     - เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
     - มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
     - มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 


** จำนวนที่รับ
     100 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน) 

** ผู้จัดอบรม
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 
     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) 


 


เงื่อนไขเพิ่มเติม 
       - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
       - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
       - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book 
         เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
         รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552 
ผู้ประสานงานการอบรม คุณ สุจิตรา สาระอินทร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย) โทรศัพท์  0-2642-7031 ,0-2642-7033 ต่อ 12 / 089-923-4787 โทรสาร 0-2642-7032 


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 2
 ณ  อุทยานการเรียนรู้ TKpark ชั้น 8 
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสที่ 2 เมษายน 2552
10.00 - 10.30น.     ลงทะเบียน
10.30 - 11.00น.     การสร้างสื่อบนอินเทอร์เน็ต
11.00 - 12.00น.     การออกแบบ E-book
12.00 - 13.00น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30น.     การสร้าง E- book โดยใช้โปรแกรม Desktop Author
                                - การทำปก
14.30 - 14.45น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00น.     สร้าง E- book  โดยใช้โปรแกรม Desktop Author (ต่อ)
                                - การใส่ข้อความ
                                - การใส่รูปภาพ


วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
10.00 – 10.30น.    ลงทะเบียน
10.30 – 12.00น.    สร้าง E- book  โดยใช้โปรแกรม Desktop Author (ต่อ)
                                -การใส่เสียงเพลง วิดีโอ
12.00 - 13.00น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30น.    สร้าง E- book  โดยใช้โปรแกรม Desktop Author (ต่อ)
                                - การทำสารบัญ
15.30-16.00น.       สรุปปิดการอบรม   มอบใบเกียรติบัตร   ถ่ายภาพร่วมกัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 , 10.00-16.00 น.http://www.thaisafenet.org/activity_news.php?act=show&Id=99-.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 6105 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys