Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“เล็งโอกาส เลี่ยงความเสี่ยง เลือกสินทรัพย์ เล่าเรื่องลงทุน”
 
สัมมนาฟรี ในหัวข้อ “เล็งโอกาส เลี่ยงความเสี่ยง เลือกสินทรัพย์ เล่าเรื่องลงทุน” จัดโดย บลจ. ยูโอบี (ไทย) ผู้บรรยาย: 
- คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน- คุณรัชดา ตั้งหะรัฐ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวางแผนการลงทุน-ส่วนตัวแทนขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัดดำเนินรายการโดย คุณภาษิต อภิญญาวาท ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 และนักลงทุน

กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่0-2676-7200 อีเมลล์ wealthservice@uobam.co.thหรือที่ http://www.uobam.co.th/tha/about/register/


ห้องประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 , 13.00 – 15.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1492 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys