Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล…ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก “
 
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในโครงการขยายผลการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก " ในวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดการขยายผลจากตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของไทย ที่เคยได้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา มาเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ให้แก่คนไทยและเยาวชนในประเทศไทยให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
งานนี้ นอกจากจะได้พูด คุย กับ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ผ่านระบบ vdo conference แล้ว ทุกท่านยังจะได้กระทบไหล่และได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างใกล้ชิด กับ - ผู้บริหารระดับสูงที่จะมาสัมมนาพิเศษเรื่อง "นโยบายการสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" - นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รวมทั้งตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในการสัมมนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจและแนวทางการทำงานของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในการสร้างสรรค์ ผลงานล้ำค่า” “จากพี่สู่น้อง : เก็บตกข้อคิดและประสบการณ์จากการเข้าประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา” “จุดประกาย กับ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลในระดับสากล” “การคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ มีผลต่อชีวิตประจำวัน และอนาคตของเราอย่างไร”“ประสบการณ์ชีวิตนักวิทยาศาสตร์นอกห้องปฏิบัติการวิจัย”  เป็นต้น 

สำหรับทุกท่านที่สนใจต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน 2 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร (ยกเว้นค่าเดินทางที่ต้องจ่ายเองค่ะ)และได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนาด้วยค่ะ ทุกท่านที่สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มตามไฟล์แนบส่งคืนคุณพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต โทร. 02 529 7147 ต่อ 77210 หรือที่อีเมล์ piroonrut@nstda.or.th

และ คุณวนาทิพย์ กิจเรือนทอง โทร. 02 529 7147 ต่อ 77206 หรือที่อีเมล์ vanathip@nstda.or.th นะคะ

(ผู้ได้รับทุนของ สวทช. มีที่นั่งสำรองให้ 30 ที่นั่งค่ะ รบกวนระบุว่ามาจากทุน ystp, tgist, u-irc,  nui-rc, taist - tokyo tech หรือ ผนวท. ให้ด้วยนะคะ)


ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

วันพฤหัสบดีที่ 13 - เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554,http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1539 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys