Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้
 
ขอเชิญ ท่านผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมการผลิต ที่อยู่ในช่วงเตรียมการใช้ระบบ ERP

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ERP จากภาครัฐ โดย 

กรณีศึกษาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP 
เพื่อความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด 
- บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัท โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กไทล์ จำกัด 
- บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
- บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำกัด 

- นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ 
- คุณปริญญา กระจ่างมล 
- ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 28กันยายน 2554 , เวลา 9.30 – 17.00 น.http://logistics.dpim.go.thสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ติดต่อ : อรพิน อุดมธนะธีระ
โทรศัพท์ : 02 202 3727
Email : logistics@dpim.go.th
Website : http://logistics.dpim.go.th/
ผู้เข้าชม : 1535 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys