Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 13
 
การขายสินค้าในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต 
เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น 
และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบมากขึ้น 

ดังนั้นนักขายจึงไม่สามารถที่ใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค
เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว  
นักขายจะต้องเป็นมากกว่า "ผู้ที่เพียงเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า" 
ด้วยการเป็น “นักขายเชิงที่ปรึกษา”

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขายมีเทคนิค
ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถที่จะให้คำแนะนำ 
รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า

อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย 
เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้สอคล้องกับความต้องการของตนเองให้มากที่สุดนั่นเอง 
โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่องการนำความรู้จากการอบรมสัมมนา
ไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี
ซึ่งจะช่วยให้นักขายทุกท่านสามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้...

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ทราบถึงหลักการที่สร้างความสำเร็จในการขายเชิงที่ปรึกษา 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการขายเชิงที่ปรึกษา 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสร้างความสำเร็จในการเสนอขายให้สอดคล้องกับลูกค้าซึ่งมีความแตกต่างกัน 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานำเสนอขายอย่างนักขายมืออาชีพ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาลดโอกาสของการนำเสนอขายที่ผิดพลาด


(ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถสร้างความสำเร็จในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

เนื้อหา
• นักขายยุคเก่า VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson)
• สิ่งที่ทำให้นักขายในยุคเก่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายยุคปัจจุบัน
• เรียนรู้เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
   o ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย
   o ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
   o ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
• เทคนิคการนำเสนอขายเชิงที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ
• ข้อมูลสำคัญของ “ลูกค้า” และ “คู่แข่งขัน” ที่นักขายต้องรู้ที่สร้างความสำเร็จในงานขาย
• Workshop “การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ”
• ศิลปะการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษาเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
• การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ
• เทคนิคการปิดการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษา
• ถาม - ตอบ

วิทยากร
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
การศึกษา
• ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) 
Loyola University U.S.A
• ปริญญาตรีทางการตลาด (Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ
order ambien canada cheap
ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรองทั้งธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
• ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง
• ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ 
เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม และธุรกิจสิ่งทอ
ประสบการณ์การบรรยาย
• เทคนิคการขายและการบริหารการขายให้ถึงเป้าหมาย
• การบริหารตัวแทนจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ
• นำทีมขายอย่างไร!! ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเศรษฐกิจซบเซา
• การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการเจรจากับลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ
• สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
• เทคนิคการขายและการโน้มน้าวใจลูกค้า
• บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Key Account Management)
• ศิลปะการขายให้ได้ยอด…เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยตัว
• การเพิ่มยอดขายหน้าร้านค้า เมื่อกำลังซื้อลดลง
• เทคนิคการสร้างโอกาสในการขายการเสนอขายสินค้าและการขยายฐานลูกค้า.
• เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป (Customer Retention)
• Marketing for Manager
• ทำอย่างไรให้สินค้าสะดุดตาและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
• เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
• การส่งเสริมการตลาดอย่างไร เมื่องบประมาณจำกัด (IMCs)
• เทคนิคการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ
• ขายดี บริการเด่น ได้ด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (IMCs)
• บริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าและสร้างยอดขาย
ผลงาน
ผลงานเขียน...คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
ในแวดวงนักขายและนักการตลาดคงคุ้นเคยกับชื่อของวิทยากรท่านนี้ของเราเป็นอย่างดี เนื่องจากอาจารย์ไพบูลย์เป็นหนึ่งในนักการตลาดที่สามารถผสมผสานความรู้ทางการตลาดทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันกับงานขายได้ดีอย่างน่าทึ่ง ด้วยความโดดเด่นของอาจารย์ที่กล่าวมานี่เอง จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ที่เราจัดขึ้นเพื่อนักขายเช่นคุณโดยเฉพาะ 

เนื่องจากการนำเสนอขายให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดเข้าช่วยในหลายๆ ส่วน และด้วยประสบการณ์การทำงานขายและการตลาดในสายปิโตรเคมี รวมทั้งงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในหลายประเภทธุรกิจทำให้อาจารย์ไพบูลย์ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นวิทยากรด้านการตลาดและการขายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของอาจารย์ก็ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเฝ้าติดตามได้อย่างต่อเนื่อง..

หากคุณต้องการทราบว่าเทคนิคการนำเสนอขายที่ใช้หลักการตลาดเข้ามาช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณได้ง่ายขึ้นนั้นนั้นเป็นอย่างไร คุณสามารถหาคำตอบได้จากวิทยากรท่านนี้ของเรา....

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok :: 5 Star Hotel)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Apr_SA-011-13_2P_20180420_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1710 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys