Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 17
 
การช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้าหลัก (Key Account) 
จากคู่แข่งและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด 
คือสูตรหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รอดพ้นวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น 
โดยไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

การมีลูกค้าชั้นดีอยู่กับท่านเพียงไม่กี่รายแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้ 
คงสู้การมีลูกค้ารายย่อยๆ มากรายไม่ได้ 
แต่ใครล่ะจะสามารถแบกค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าจำนวนมากรายซึ่งค่อนข้างแพง 
แต่ให้ยอดขายต่อรายเพียงเล็กน้อยไว้ได้ 
บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกเส้นทางของการบริหารลูกค้าจำนวนเพียง 20 ราย
จาก 100 รายที่ให้ยอดขายถึง 80% ของธุรกิจเสมอ

ปัญหาการบริหารลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาสัมมาในหลักสูตรนี้ 
พร้อมทั้งติดอาวุธทางปัญหาเชิงประสบการณ์ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากธุรกิจภายในประเทศ
และจากธุรกิจข้ามชาติต่างๆ 
ตั้งแต่การสร้าง การรักษา การให้บริการ และการมัดใจลูกค้ารายใหญ่ 
รวมถึงการวางแผนงาน การทำ Business Review ร่วมกับลูกค้าหลัก 
และงานด้านอื่นๆ ที่ผู้บริหารลูกค้ารายใหญ่ต้องเข้าใจและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอันที่จะสามารถแข่งขันกับ Supplier อื่นๆ ในตลาดได้

และที่สำคัญหลักสูตรนี้จะนำการสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ดูแลลูกค้ารายหลักในทางปฏิบัติโดยตรงมานานกว่า 20 ปี...

วัตถุประสงค์
 

เนื้อหา
• วิวัฒนาการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
• Loyalty ความภักดีต่อตราสินค้า
• Customer แปลว่าลูกค้า...แล้วลูกค้าตลอดชีพเรียกกว่าอะไร
• จะทำอย่างไรระหว่าง...การหาลูกค้าใหม่ที่คิดว่าจะดี...กับการรักษาลูกค้าเก่าซึ่งต้องรบรากันตลอดเวลา
• ทฤษฎี 20:80:30
• Customer Marketing Concept
• Channel Management
• Effective Account Planning
• Partnership Philosophy
• Account Penetration
• Service Output ที่ Key Account ต้องการ
• เทคนิคการทำ Business Review อย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดทัพ Key Account Team
• Roles and Responsibility ของ Key Account Team
• การบริหารเครดิตสำหรับลูกค้า Key Account

วิทยากร

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
การศึกษา

• อุดมศึกษา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 
• ปริญญาตรี :: บัญชีบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท :: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก :: การบริหารธุรกิจ Ph.D. in Management จากสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน

• กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) :: Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.
• รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด 
• ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
• ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
• ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป :: บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

• การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

- TEAM SALES MANAGER PROGRAM : PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
- CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM : PROCTER & GAMBLE AND WALMART : ARKANSAS USA
ประสบการณ์การบรรยาย

• การบริหารทีมขายในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
• การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ 
• กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
• Sales Planning Strategy Program
• การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ต้องเก็บเงินได้
• ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า
• การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
• การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
• การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
• Conceptual & consultative selling
• เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ
• Visionary Sales Force Management
• การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบัติ
• Sales Attitude & CRM
• การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
• Key Customer Management 
• การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
• การเจรจาต่อรอง
ผลงาน

• วิทยากร 

- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED) 

• อาจารย์พิเศษ...หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ 

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

• กิจกรรมพิเศษ 

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- คอลัมนิสต์ Website Mthai.com คอลัมน์ Worktips
- วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัด และมหาชน 
- วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ
- ผู้แปล เรียบเรียง และเขียนบทความในหนังสือ ด้านการบริหาร การขายและการตลาด เช่น บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท, วิธีจัดการกับเจ้านาย และการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หาก “ประสบการณ์งานขาย” ในคำจำกัดความของหลายๆ ท่าน คือการได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่หลากหลาย หลากหลายทั้งประเภทธุรกิจ รูปแบบการแข่งขัน สินค้าและบริการ หรือแม้แต่การได้ทำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนั่นหมายถึงการได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้แล้วล่ะก็ 

คงจะดีไม่ใช่น้อยที่เราในฐานะนักขายที่อาจยังไม่โชกโชนมากนักในสนามแห่งนี้มากนัก จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อน มีหลายคนเชื่อว่า “การเรียนรู้บางครั้งไม่ต้องใช้เวลามาก บางครั้งไม่ต้องลงสนามด้วยตัวเอง เพียงแต่เรามีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่เดินผ่านทางนั้นมาก่อน เราก็มีโอกาสได้รับเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมด” 

จากประสบการณ์การทำงานในสายของงานขายทั้งการบริหารทีมขาย การพัฒนาและฝึกอบรมทีมขาย ในองค์กรชั้นนำอย่าง ยิลเลตต์ประเทศไทย, เป็ปซี่โคล่า, พี แอนด์ จี, ทีโอเอ และโฟร์โมสต์ ก็น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ประสบการณ์งานขายที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง” นั้น คุณจะได้รับมันกลับไปจากวิทยากรท่านนี้ของเรา...

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,800 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2017_Jun_SA-018-17_2P_20170613_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 818 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys