Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ
 


9.30-10.00            ลงทะเบียนรับเอกสาร และทานคอฟฟี่เบรค


10.00-10.15          เปิดงานสัมมนา


10.15-11.30          บรรยายหัวข้อ “ การตลาดเชิงรุก มุ่งสู่ผลกำไร ” โดย คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


11.30-11.40          present product


11.40-12.40          รับประทานอาหารกลางวัน


12.40-14.00          บรรยายหัวข้อ “ การบริหารการจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ” โดย คุณสุนันทา เสถียรมาศ ที่ปรึกษา SMEs ด้านการเงิน สสว.


14.00-14.15          Break


14.15-15.35          บรรยายหัวข้อ “ กลยุทธิ์ของนักจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนบริษัทฯ ” โดย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย


15.35-16.45          Talk Show โดย อ.จตุพล ชมพูนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อบริหารอย่างมืออาชีพ


16.45-17.00          กล่าวสรุปปิดงานสัมมนา

ค่าลงทะเบียน/โปรโมชั่น:

ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:

1.เจ้าของกิจการ

2.ฝ่ายจัดซื้อ

3.ผู้สนใจ
จำนวนที่รับ:

บริษัทละ 2 ท่าน

ติดต่อสอบถาม: 02-876-0880-1
โรงบางกอกเซ็นเตอร์ ห้องอัญมณี ชั้น 12

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554, 9.30-17.00 น.http://www.oasfairs.comAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2150 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys