Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการตรวจนับสินค้า
 
    ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน    
           เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง


1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง  
2. บัญชีคุมสินค้า
      2.1 สต๊อคการ์ด
      2.2 บินการ์ด
3. ตรวจนับสินค้า
      3.1 ทำไมต้องตรวจนับสินค้า
      3.2 การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร
      3.3 วิธีการตรวจนับ
              - Physical Count
       - Cycle Count
       3.4 การวางแผนตรวจนับสินค้า
              - รายละเอียดคลังสินค้า
              - Location
       - Item Class/ABC Analyses
       - การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count
       - การเลือกสินค้าในการ Cycle Count
       - กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
              - กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
              - เครื่องมือในการตรวจนับ
              - วิธีเดินตรวจนับ
              - กระจายข้อมูล
         3.5 ดำเนินการตรวจนับ
              - ประชุมสรุปแผน
              - การตรวจนับด้วยบัตร
              - การตรวจนับด้วย Handheld
       - ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ
          3.6 การดำเนินการหลังการตรวจนับ
              - การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
              - ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
              - ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ
4. KPIs
    4.1 การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
         4.2 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
         4.3 มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

วิทยากร  : อ.สมบัติ  ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2554, 08.30 - 16.00 น.

Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.smartlifecenter.com/103/seminar/เทคนิคการตรวจนับสินค้า.htmlSmart Life Center

ติดต่อ : กุหลาบ อินพรม
โทรศัพท์ : 08 5823 8624, 0 2920 6958
Email : info@smartlifecenter.com
Website : http://www.smartlifecenter.com
ผู้เข้าชม : 1053 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys