Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Logistics Excellence Training 2011
 
สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์” และ “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ส่งออก” ใน 5 จังหวัดศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ใน 4 ภูมิภาค เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจอย่างได้ผลปัจจุบันการแข่งขันในโลกธุรกิจทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เพราะไม่เพียงเป็นการเปิดเสรีการค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี อันจะเอื้อให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” (A Single Market and Production Base) จึงจำเป็นที่ไทยต้องเร่งปรับตัวรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว เช่น จากที่เคยเน้นจุดขายที่ผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารอาจต้องเฟ้นหาแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ เช่น การได้รับยกเว้นภาษี การลดต้นทุน หรือการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์หรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีนโลจิสติกส์ ความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าในอนาคตให้ความสำคัญหลักสูตรสัมมนา “Logistics Excellence Training 2011” ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบว่าจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างไร โดยครอบคลุมหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ การนำเอาแนวคิดด้านโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานระดับต่างๆ ตลอดทั้งซัพพลายเชน กรีนโลจิสติกส์และพลังงานทางเลือก การทำธุรกิจผ่าน Beer Game Workshop และการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT) เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้นกลุ่มผู้มุ่งหวัง: ผู้ส่งออกผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจินดาพร โทร. 02-718-8950 ต่อ 204บรรยายโดยวิทยากรระดับคุณภาพ อาทิ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง,
 รศ.(พิเศษ)ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,
 ดร. ภวัต ตั้งตรงจิตร,
 ดร. วิชัย รุ่งเรืองอนันต์,
 อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์,
 ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข,
 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
 และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากโรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

25 –27 สิงหาคม 2554, -http://www.tradelogistics.go.thAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2127 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys