Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ส่งออกไม่ยาก หากรู้แนวทาง
 
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคต​ะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)​ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่าง​ประเทศ


ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอ​บการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
ทั้งนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วม​การสัมมนาฯ โปรดกรอกใบตอบการสัมมนาฯ และโปรดส่งตอบรับทางแฟกซ์หม​ายเลข 043-325029 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 (รับจำนวน 60ที่นั่ง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศู​นย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 043-325026-8จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา​ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา จะขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคฯ​(ขอนแก่น)

โทร.๐๔๓-๓๒๕๐๒๖-๘

โทรสาร.๐๔๓-๓๒๕๐๒๙

หรือ Facebook ==>> http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=235158426524110


ส่งออกไม่ยาก หากรู้แนวทาง

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคต​ะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)

ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

25 สิงหาคม 2554, 08.30 - 16.00http://www.tempf.com/getfile.php?id=1005932&key=4e396195b7220Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1669 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys