Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หัวข้อ การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) ให้เกิดประสิทธิภาพ
 
สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’54 ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2554 

หัวข้อ การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสากหรรม ถนนพระรามที่ 6 กทม.

“แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยบริการ Outsourcing ผู้ให้บริการขนย้ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ Materials Handling and Packaging)” 

“มาตรการสร้างมาตรฐานผู้ให้บริการ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการขนถ่ายเคลื่อนย้ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ” โดย คุณคฑา วีณิน ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดย คุณสมประสงค์ เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 , 09.00 - 12.00 นhttp://logistics.dpim.go.th/news/detail.php?id=5098สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ติดต่อ : อรพิน อุดมธนะธีระ
โทรศัพท์ : 02 202 3727
Email : logistics@dpim.go.th
Website : http://logistics.dpim.go.th/
ผู้เข้าชม : 1620 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys